Over de Villa

Hieronder vindt u meer informatie over de Villa.

Huisregels van de Villa


1. Zonder toestemming van de dienstdoende gastvrouw/heer heeft niemand toegang achter de bar, in de keuken of in de kelder.

2. De muziekinstallatie wordt alleen door de dienstdoende gastvrouw/heer bediend. Ten behoeve van een activiteit kan deze toestemming geven aan anderen.

3. Het is niet toegestaan iets aan muren of ramen te bevestigen anders dan na overleg en toestemming van de beheerder, dhr. G. Sanders.

4. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen.

5. Iedere bezoeker is gehouden om, vóór vertrek, de gebruikte consumpties bij de gastvrouw/- heer af te rekenen, contant of per PIN.

6. De begeleider van een activiteit dient er op toe te zien dat de gebruikte ruimte na afloop van de
activiteit schoon wordt achtergelaten en in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.


7. In “de Villa” is het verboden te roken en/of drugs te gebruiken.

8. Hinderlijk, agressief, ongewenst of overlastgevend gedrag wordt niet op prijs gesteld en derhalve niet geaccepteerd. Het bestuur wordt hiervan in kennis gesteld door degene die hiermee wordt geconfronteerd.

9. Honden, met uitzondering van “hulphonden”, mogen niet naar binnen.

10. Bij diefstal wordt door het bestuur aangifte gedaan bij de politie.

11. Gastvrouwen/gastheren en het bestuur kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of vernieling van persoonlijke eigendommen van bezoekers.

12. Schade, veroorzaakt door gebruiker of bezoeker komt voor rekening van de veroorzaker.

13. Bestuur kan, om redenen van dwingende aard, van bovengenoemde huisregels afwijken.