Wat moet u weten over
SOC de Villa?

Hieronder leest u meer over SOC de villa.

Wat willen wij?

Vanaf november 2019 is senioren ontmoetings centrum de Villa actief als kleinschalige ontmoetingsruimte voor zelfstandig wonende Senioren in het centrum van Wijchen. Wij streven ernaar om activiteiten te ontplooien die gericht zijn op elkaar te ontmoeten, te informeren over allerlei interessante onderwerpen, te ontspannen door middel van spel- of creatief bezig zijn en te leren.

Plaats van handeling: Villa Sterrebosch, Kasteellaan, Wijchen.
Na een voortvarende start waren wij in maart 2020 helaas genoodzaakt onze activiteiten te staken door de de opkomst van het Corona-virus. Vanaf april van dit jaar hebben wij onze bezigheden hervat met activiteiten op dinsdagmiddag en woensdag en hopen deze in de loop van het jaar verder uit te breiden.

In samenwerking met de familie Sanders, eigenaar van de Villa, zorgen het bestuur en enthousiaste vrijwilligers er voor dat alle bezoekers zich thuis voelen en deelnemen aan ons programma.

Bestuursleden

De bestuursleden zijn bereikbaar onder het algemene emailadres: info@socdevilla.nl. Via “contact” in het menubalk bovenin kunt u gemakkelijk een email sturen naar het bestuur.
U kunt op alle woensdagen natuurlijk ook even langs komen bij de Villa.


Bestuursleden:
Herman Peek, voorzitter.
Ben de Jong, penningmeester.
Ber Verhoeven, secretaris.
Peter Braam, bestuurslid.
Will Heinsman, bestuurslid.

Katja Jamin, Bestuurslid.


Adviseur Hans Bussink, Meer Voormekaar.

Voor vragen en/of opmerkingen over de website socdevilla.nl, kunt u zich wenden tot de redactie: redactie@socdevilla.nl

Vrijwilligers gezocht


Om onze activiteiten in de Villa te kunnen ontplooien ( en eventueel uit te breiden) kunnen wij niet zonder mensen die als vrijwilliger hun diensten aanbieden.
De taken: Optreden als gastheer/ gastvrouw, inhoudende het ontvangen van sprekers, bezoekers, gasten, opvangen en wegwijs maken van nieuwkomers, verlenen van een luisterend oor en horeca-werkzaamheden.
Om meer activiteiten te kunnen oppakken en de huidige vrijwilligers niet te zwaar te belasten zijn wij op zoek naar nieuwe gastheren en gastvrouwen, die ons team willen versterken.
Voor verdere informatie kunt U via de email contact opnemen met Will Heinsman
vrijwilligers@socdevilla.nl